IMPLANTOLOGIA

Implanty to tytanowe śruby, które po wszczepieniu w kość wyrostka zębodołowego zastępują korzeń jednego lub wielu brakujących zębów. Dzięki stuprocentowej biokompatybilności i unikalnej budowie po pewnym czasie od wszczepienia kość przyrasta do powierzchni implantów, tworząc fundament dla koron sztucznych zębów. Podczas odbudowy braków zębowych przy użyciu implantów nie ma konieczności ingerencji w zęby sąsiednie, jak np. szlifowanie często zdrowych zębów po to, żeby stanowiły filar mostu.

Dzięki implantom możemy odtworzyć:

  • pojedyncze zęby (1 implant z koroną = 1 ząb)
  • większe braki zębowe (most na implantach – odbudowa kilku brakujących zębów przy użyciu 2-3 implantów)
  • całkowite bezzębie (odbudowa całego łuku zębowego przy użyciu mostu opartego na 4-6 implantach lub wykonanie protez całkowitych stabilnie przylegających do podłoża dzięki zatrzaskom umocowanym na dwóch implantach)

IMPLANTOLOGIA

Implanty to tytanowe śruby, które po wszczepieniu w kość wyrostka zębodołowego zastępują korzeń jednego lub wielu brakujących zębów. Dzięki stuprocentowej biokompatybilności i unikalnej budowie po pewnym czasie od wszczepienia kość przyrasta do powierzchni implantów, tworząc fundament dla koron sztucznych zębów. Podczas odbudowy braków zębowych przy użyciu implantów nie ma konieczności ingerencji w zęby sąsiednie, jak np. szlifowanie często zdrowych zębów po to, żeby stanowiły filar mostu.

Dzięki implantom możemy odtworzyć:

  • pojedyncze zęby (1 implant z koroną = 1 ząb)
  • większe braki zębowe (most na implantach – odbudowa kilku brakujących zębów przy użyciu 2-3 implantów)
  • całkowite bezzębie (odbudowa całego łuku zębowego przy użyciu mostu opartego na 4-6 implantach lub wykonanie protez całkowitych stabilnie przylegających do podłoża dzięki zatrzaskom umocowanym na dwóch implantach)